Hetzel, Petra: Das kollektive Arbeitsrecht der Republik Südafrika

Lang, 1986; ISBN 978-3-8204-9143-2; Reihe: Europäische Hochschulschriften, Reihe 2: Rechtswissenschaft,  Band 528

Published on: 5 July 2016